ANMÄL DIN KÖR

Köravgiften á 495 kronor/körsångare inbetalas till plusgiro 25 26-2 och märks med SFL, körnamn, antal och vald ort. Inbetalningen gäller som definitiv anmälan. Vi tar emot anmälningar så länge vi har körplatser att fylla

Körinformation
Kontakt